Wie zijn wij?

Een erg gezellig sponsorfietsevenement in juni 2009 is de aanzet geweest tot het ontstaan van ALSZeeland. De groep vrijwilligers is inmiddels gegroeid tot ruim 40, verdeeld over 3 regio's van Zeeland (Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland). Onder de paraplu van ALSZeeland organiseren de groepen regionale activiteiten, waarbij gebruikt gemaakt kan worden van elkaars kennis en kunde.
In 5 jaar tijd is ALSZeeland zodanig in bekendheid gegroeid, dat een duidelijke structuur gewenst was. Dit heeft in november 2014 geresulteerd in het oprichten van een eigen stichting, Stichting ALSZeeland.

Het bestuur wordt gevormd door:

David Sinke (voorzitter)
Hans Sinke (secretaris)
Corina Kerbert (penningmeester)
Rianne Blankenstijn (algemeen lid)

Missie en doelen ALSZeeland

In de bestuursvergadering van 15 februari 2015 zijn de volgende missie en doelen voor ALSZeeland vastgesteld:

Missie:

ALSZeeland zet zich in om ALS op de kaart te zetten en uiteindelijk voor altijd van de kaart te vegen.

Hoe gaat ALSZeeland dit aanpakken?

- ALS onder de aandacht brengen van een breed publiek.
- Verwerven van financiële middelen ter ondersteuning van de doelen van ALS Nederland. Dit is enerzijds voor onderzoek, snellere herkenning van ALS, kwaliteit van leven en begeleiding van patiënten en hun naasten. Anderzijds voor ondersteuning aan regionale ALS activiteiten. 
- Zeeuwse ALS dag. Een activiteit bieden voor betrokkenen bij ALS. Het doel is om een gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten en elkaar tot steun te zijn. 
- Het behartigen van belangen van ALS patiënten op regionaal niveau.
- ALS betrokkenen steunen. Het op een laagdrempelige wijze geven van adviezen en tips. 
- Samenwerken. Door samenwerking te zoeken met partijen om voorgaande doelen te kunnen realiseren.

Beloningsbeleid

De stichting ALSZeeland werkt uitsluitend met vrijwilligers en kent geen enkele bezoldigde functie noch voor het besturen van de stichting noch voor de organisatie van alle activiteiten.
Vrijwilligers en bestuursleden die in deze functie bij de uitvoering van hun taken kosten maken in het kader van activiteiten tbv ALSZeeland kunnen in overleg met het bestuur deze kosten vergoed krijgen. Hiervoor moet het declaratieformulier volledig worden ingevuld en eventuele betaalbewijzen worden meegeleverd. Ook andere voor ALSZeeland gemaakte kosten dienen via het declaratieformulier met betaalbewijzen aan het bestuur te worden voorgelegd en goedgekeurd.

Financiën

Omdat onze missie is "ALS op de kaart, ALS van de kaart", heeft het beheer van de sponsorgelden onze hoogste prioriteit. Wij willen hierin duidelijk en transparant zijn. Voor de balans over de jaren 2012-2016, klik hier.

Waarom deze website?

Wij willen u graag zo goed mogelijk op de hoogte houden van alles wat er rondom ALS in de provincie Zeeland gebeurt. Daarom staan op deze website naast onze "eigen" evenementen ook gegevens van activiteiten die wij niet zelf organiseren.
Woont u in Zeeland en organiseert u ook een activiteit waarbij ALS centraal staat? Neem dan aub contact met ons op, wij willen graag de gegevens van uw activiteit op de website plaatsen.

Wat kunt u op deze website vinden?

- gegevens van alle activiteiten die wij zelf organiseren
- gegevens van andere Zeeuwse initiatieven, voor zover die ons bekend zijn
- verslagen en beeldmateriaal van voorbije Zeeuwse activiteiten
- actuele wetenswaardigheden
- namen van onze sponsoren
- enzovoorts