Benefietconcert
Op 29 december 2010 kon Fanfare ONDA het publiek in de nagenoeg uitverkochte Mythe in Goes schijnbaar moeiteloos boeien en vasthouden. Voor de pauze leidde dirigente Cora Dellebeke het orkest en publiek langs een gevarieerd programma met stukken vol herinneringen aan voorgaande dirigenten. De uitvoering van het Slavenkoor uit de opera Nabucco van Verdi werd als ode aan de voorgaande dirigent Piet Meliefste gespeeld. Piet, die ONDA 17 jaar gedirigeerd heeft, heeft het afgelopen jaar het directiestokje moeten neerleggen vanwege zijn afnemende gezondheid door de spier-/zenuwziekte ALS.
Het programma na de pauze was heel anders van opzet. Het toneel werd bevolkt door meerdere uitvoerenden, toneelspelers, dansers en zangers, om gezamenlijk de musical “de Man van la Mancha” ofwel Don Quixote uit te voeren. Het geheel was een mooi en muzikaal samenspel tussen Peter Faber, Ruud Hermans en Sophie van Hoytema, een aantal andere acteurs/solisten, dansers van Stichting Dansz en het gelegenheidskoor Pontifex.
Als afsluiting van de avond nam Cora Dellebeke het woord en kon het publiek melden dat de voorlopige schatting van de opbrengst van de avond meer dan € 7.000 zal zijn, een geweldige opbrengst!!!!
Het precieze bedrag kan bekend gemaakt worden als alle onkosten verrekend zijn. Ook op deze website zal een vermelding komen.
De opbrengst van de collectebus in de hal is ook zeker het vermelden waard! Dankzij zeer gulle gevers konden we een bedrag van ruim € 300 tellen, waarvoor grote dank!

Een dankwoord voor alle musici en acteurs die belangeloos hun medewerking hebben verleend, is na zo’n geweldige prestatie zéker op zijn plaats. Dankzij jullie is de ziekte ALS weer onder de aandacht gebracht bij het publiek en is een mooi financieel resultaat behaald. Daarom ………… HARTELIJK DANK voor jullie enthousiasme en inspanningen!!!   


Oliebollenactie
Je moet wel heel goed weten of je het écht wilt als je je opgeeft om met een groepje mensen in de nacht van 30 op 31 december 4000 oliebollen te bakken. Het betekent tenslotte dat een aantal uren vredige nachtrust met zoete dromen verruild worden voor een 5-uurs “dienst” met warme oliedampen, kuipen gerezen deeg en zoete oliebollen. Toch blijkt het wordingsproces van deeg naar  bol geen echte opgave voor de ongeveer 25 vrijwillige bakkers, administrateurs en “logistici”. Plaats van handeling: een stal van de Pyramidehoeve in Vlissingen. Het doel van de oliebollenactie is elk jaar een ander; dit jaar was gekozen voor twee doelen: het “Witte huis” (opvang voor daklozen in Vlissingen) en Stichting ALS Nederland.
Met een geweldige inzet en enthousiasme is dit jaarlijks terugkerend prachtproject  uitgevoerd. Dankzij alle medewerkende vrijwilligers kon een bedrag van € 443 (jawel!!) aan de Stichting ALS worden overgemaakt.
Jullie hebben met jullie actie de doelen die wij nastreven onderstreept: meer bekendheid voor de ziekte ALS en geld bijeenbrengen voor onderzoek. Bedankt bakkers, logistici en bezorgers!

 

 

Kerstmarkt
Op 14 en 15 december was het in het Atrium van Ter Reede in Vlissingen een gezellige drukte. De jaarlijkse kerstmarkt bestond weer uit een grote variëteit in kraampjes en standjes, van waar uit de kooplui hun goederen te koop aanboden.
Ook de kraam van de Stichting ALS was er te vinden. De kraam werd goed bezocht, zowel voor informatie als voor de koopwaar.
Een goede gever had 701 (!!!) cd's van allerlei genre ter verkoop aangeboden, waarvan de opbrengst geheel voor de Stichting ALS was. Heel wat mensen hebben met plezier in de dozen en kratten naar muziek van hun gading gezocht (en gevonden!).
Naast de verkoop van cd's lokte de loterij ook bezoekers, want er waren mooie en lekkere prijzen te verdienen.
Deze tweedaagse kerstmarkt heeft € 353,80 opgebracht. Een mooi kerstcadeau voor de Stichting ALS en een leuke impuls voor de donatiemeter!

De prijzen van de loterij zijn beschikbaar gesteld door winkelbedrijven uit Vlissingen en Koudekerke:
Intratuin, Golff Paauwenburg, Smith kaas, Hema, Floradore, C1000, Albert Slinger tassen, Boekhandel Bestevaer, Jeremiasse, Roelse appels.
Alle winkeliers hartelijk dank!

 

Ontvangen donatie
Met heel veel dank ontvingen wij van het coöperatiefonds van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland een financiële bijdrage van € 1000 voor de aanschaf van een beachflag en een beamer. Het resterende bedrag komt ten goede aan de Stichting ALS Nederland.
De beachflag zal gebruikt worden als aandachttrekker op informatiemarkten, evenementen en bij lezingen. De beamer geeft ons de mogelijkheid om in allerlei ruimten presentaties over ALS te geven.
Wij zijn erg blij dat de Rabobank ons initiatief op deze manier wil steunen. Hartelijk dank!

 

 

Zeeuwse ambassadrice Stichting ALS Nederland
De Stichting ALS Nederland heeft Jarien Sinke gevraagd ambassadrice van de Stichting ALS Nederland in Zeeland te zijn. Zij heeft deze functie aanvaard en zal met haar verpleegkundige kennis en ervaring ALS op diverse manieren onder de aandacht gaan brengen.


Week van de Chronisch Zieken
In het kader van de week van de Chronisch Zieken had het Admiraal De Ruyter ziekenhuis op 10 november 2010 een informatiemarkt georganiseerd.
Ook de Stichting ALS regio Zeeland heeft hieraan in de Vlissingse locatie deel genomen.
De informatiemarkt werd helaas niet druk bezocht, maar vanuit de reacties van de bezoekers bleek onze aanwezigheid zeer op prijs gesteld te zijn.
De speciaal voor de regionale activiteiten bestelde "winkelwagenmuntjes" bleken een handig artikel voor mensen met uiteenlopende oog-hand problemen.

 

 

Zeezwemtocht
Op 25 augustus 2010 deden ongeveer 100 deelnemers mee aan de Vlissingse zeezwemrace. De organisatie van de tocht wilde aan deze tocht een goed doel koppelen en hebben gekozen voor de Stichting ALS Nederland. De verrassing was groot toen het mooie bedrag van € 300 aan ons overhandigd werd.
Alsof de verrassing nog niet groot genoeg was, meldde de organisatie van de zeezwemrace dat zij de Stichting Zwemmend Langs Walcheren gaan oprichten en dat de Stichting ALS Nederland permanent als goed doel aan hun gekoppeld wordt.
De volgende Vlissingse zeezwemrace op woensdag 30 augustus met start om 19:00 uur op het badstrand van Vlissingen.
Nadere gegevens volgen te zijner tijd.


Trap ALS de wereld uit 2010
19 juni 2010, 8:00 uur, Autobedrijf de Voogd, Vlissingen.
Een tiental vrijwilligers staat te trappelen om deze dag tot een bijzondere te maken. Hoewel er nog twee uren te gaan zijn voor de aftrap, moet er nog heel wat gebeuren, zoals vele liters koffie zetten.
Al voor negenen beginnen de eerste deelnemers binnen te druppelen en krijgen de vrijwilligers het druk bij de inschrijving. Elke deelnemer ontvangt een routekaart voor de gewenste afstand (20 of 50 km) en een mooie, goedgevulde ALS-“overlevingstas”.
Om het welkom zo hartelijk mogelijk te maken, speelt de speciaal voor deze gelegenheid samengestelde band “de Dixie-five” een boel vrolijke en swingende muziek. De vele mensen, de muziek en een kopje koffie maken het wachten op het startschot met bijbehorende toespraken tot een gezellige bedoening. Intussen zijn de vrijwilligers druk in de weer om de lootjes voor de zeer uitgebreide loterij, met werkelijk prachtige cadeaus, aan de man te brengen.
Maar, hoe gezellig het ook allemaal is, men is gekomen voor het fietsen. Het vertreksein wordt echter pas gegeven na enkele toespraken. De Vlissingse burgemeester Wim Dijkstra geeft in zijn toespraak aan onder de indruk te zijn van de ziekte ALS en spreekt zijn hoop uit dat er op korte termijn iets gevonden mag worden tegen deze ziekte. Om zijn woorden kracht bij te zetten belooft hij een donatie op persoonlijke titel te doen. Geweldig!
Als alle fietsers opgesteld zijn achter de bijzonder fraaie Piaggio (speciaal voor deze gelegenheid ter beschikking gesteld door autobedrijf De Voogd) waarin burgemeester Wim Dijkstra samen met Ineke Zaal (van de Stichting ALS Nederland) en Piet Meliefste plaatsnemen. Rond 10:00 uur rijdt het gezelschap onder het oranje ALS-spandoek door en op dat moment gaat een 100-tal gasgevulde oranje ALS-ballonnen de lucht in: voor velen een emotioneel moment.
Tja, en dan het weer, hoe gaat zich dat gedragen? Reuze spannend met zulke dreigende luchten, maar gelukkig krijgt een stevige Zeeuwse bries die enkele plensbui wel weggeblazen. Maar de andere kant van die stevige bries is, dat het niet verstandig is de koek- en zopietenten op te zetten. Dus staan de vrijwilligers (de bikkels!) in weer en wind koffie, limonade en koek uit te delen aan de hongerige fietsers.
Als alle kilometers (met natuurlijk constant tegenwind) weggereden zijn, is er de beloning in de vorm van een lekkere en stevige lunch, met soep, broodjes, bolussen en fruit. De wind heeft de fietsers duidelijk hongerig gemaakt. Ook nu weer wordt er met graagte lootjes gekocht.
Rond 13:00 uur verandert de ruimte van showroom in een filmzaal met de bedoeling gezamenlijk de WK voetbalwedstrijd Nederland Japan te zien. Maar om niet alleen maar passief televisie te kijken, kan men tot vlak voor het begin van de wedstrijd een gokje wagen met betrekking tot de uitslag.
Het kijken naar de wedstrijd is enigszins hilarisch, want we krijgen het met geen mogelijkheid voor elkaar dat geluid en beeld gelijk vallen.
Gelukkig is de uitslag van de wedstrijd positief en draagt op die manier ook bij aan het goede gevoel van die dag. Aan het einde van de wedstrijd is het tijd om te kijken wie de voetbalpool gewonnen heeft. Het blijkt een van de jongste deelnemers te zijn: Erro Lania (10 jaar) uit Huybergen, die hiervoor een mooie cadeaubon aangeboden krijgt. Erro, van harte gefeliciteerd!

En dan ... dan komt een van de spannendste momenten van de dag: het tellen van de opbrengst, want buiten het feit dat we het belangrijk vinden een goed en plezierig evenement te organiseren, de opbrengst is wel héél erg belangrijk!
Wij zijn er met z’n allen fors van onder de indruk! Ruim € 7.100. Dat is het dubbele van de opbrengst van vorig jaar. Een enorm succes!!

Een maand later ...
Een maand later worden wij verrast door een enveloppe met een Belgische postzegel. Inhoud van de enveloppe: een ballonkaartje. Wie had dat nog gedacht? Familie de Boom-Rottiers uit Herzele (België) heeft het kaartje in hun dorp gevonden en zijn zo vriendelijk geweest ons de vondst te melden. ALSZeeland blijkt met dit evenement zelfs grensoverschrijdend!
Het terugsturen van het ballonkaartje hebben we vanuit ALSZeeland beloond met € 25,- (in plaats van de Nederlandse waardebon waar je in België niets mee kunt).
Hartelijk dank voor het terugsturen en gefeliciteerd!

We weten dat het welslagen van dit evenement voor een groot deel te danken is aan alle sponsoren, zowel zij die in natura hebben bijgedragen als zij die een geldelijke donatie hebben gedaan. We hebben door alle bijdragen, groot en klein, de deelnemers een bijzondere dag kunnen geven en zo vanuit Zeeland de Stichting ALS Nederland kunnen steunen met een flink bedrag. Hartelijk, hartelijk dank daarvoor!