Trap ALS de wereld uit
Onverwacht tóch nog heel veel deelnemers voor Trap. Op 27 september wisten 90 deelnemers (fietsers en wandelaars) de weg naar Autobedrijf de Voogd te vinden. Na een kopje koffie met bolus en hart onder de riem van Han Polman (CvdK) ging iedereen goedgemutst op weg: mooie routes en goed uitgezet. Jammer genoeg had een boer net besloten dat het precies het juiste moment was om mest uit te rijden .......
Loterij, verkooptafel en stoelmassage waren een groot succes.
De opbrengst van Trap bedraagt ruim € 2.000. Een hartelijke dank aan alle deelnemers, vrijwilligers en sponsors!!!!!!!


Chocoladeletter-actie
Dat de gemiddelde Nederlander van chocolade houdt is bekend. Die wetenschap gebruiken we nu al enkele jaren om onder andere rond Sinterklaas chocoladeletters te verkopen. We krijgen deze luxe heerlijkheden  aangeleverd tegen een zeer gunstige prijs, met de melding dat ze verkocht moeten worden voor € 5. Voor de kwaliteit zeker niet te hoog! Er was ook dit jaar weer enorme animo; er zijn er 392 verkocht! Dat betekent een opbrengst voor ALS van € 588. Het moge duidelijk zijn dat deze grandioze actie volgend jaar herhaald wordt. We hebben nu al heerlijk Zeelandbanket in de bekende ALSZeeuwse verpakking en rond Pasen komen er weer paaseitjes. Van te voren bestellen kan altijd!!!


Markt van Hoop in Goes
De Markt van Hoop 2014 was groter dan ooit. Op 29 november werd deze speciale kadomarkt voor de 24e keer gehouden. Het is inmiddels traditie dat de opening een samenwerking is tussen burgemeester Verhulst en de kinderburgemeester. Na de opening bezocht het hoge gezelschap alle (bijna 50!) kramen van hoop.
Op deze markt waren allerlei producten vanuit verre streken te verkrijgen en de opbrengst is om kleine (en grotere) initiatieven van ontwikkelingssamenwerking hiermee te steunen. Maar ook goede doelen vanuit Nederland hadden een plekje gekregen. Zo werd het een unieke markt met een prettige sfeer en unieke cadeautjes
Ook ALSZeeland had de mogelijkheid gekregen hier een kraam te vullen. Er was van alles en nog wat te vinden, van kaarten tot huisgemaakte jam, van chocoladeletters tot mosselkransen, van kerstlampjes tot mini"schelperijtjes".
Het was weer een gezellige drukte en we kunnen wel zeggen dat er goede zaken gedaan zijn: de totale opbrengst: € 215,25. Dank aan alle kopers en verkopers!!!

 

Boerenerffair in Hoek
Op een bijzonder herfstachtige 21 oktober 20014 moest de geplande uitreiking van de cheque (€1.250!!!) noodgedwongen van buiten naar een droger plaats verhuizen. Plaats van actie: het erf van familie van Hoeve in Hoek, waar op 12 en 13 september .j.l. de Boerenerffair gehouden was. Ongeveer 3.000 mensen waren afgekomen op de vele (ongeveer 35!) stands en demonstraties van diverse aard. Zo'n evenement mag met recht een succes genoemd worden. Het doel was ontmoeting, gezelligheid en geld inzamelen. Het ene deel van de opbrengst was bestemd voor de bouwkas van de GGIN-kerk in Terneuzen, het andere deel voor ALS.
ALSZeeland bedankt hierbij alle mensen en bedrijven die meegewerkt hebben aan het succes van deze fair en is erg blij met de welwillendheid van de organisatie om samen met ALSZeeland te proberen meer ALS-activiteiten in Zeeuws-Vlaanderen va de grond te krijgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAP en ALS On Tour
27 september 2014 is een heel speciale dag geworden, want het was voor het eerst dat twee evenementen van ALSZeeland op één dag vielen. Bij de start vertrokken eerst de lange afstand fietsers voor hun ronde door Nederland (ALS On Tour), waarna de deelnemers aan "Trap ALS de wereld uit" volgden. 
Klik voor de verslagen van TRAP; of van ALS On Tour.


 

 

 

Vrijdagmarkt 5 september 2014
Een paar uurtjes vrijdagmarkt in Ter Reede leverde dankzij de inspanningen van Jopie, Cor en Jarien€ 72,90 op. Speciaal mag hier vermeld worden de bijzondere artikelen die Jopie elke keer ter verkoop aanbiedt: mooie en bijzondere kaarten, heel originele verpakkingen voor cadeaubonnen en leuke kleine hebbedingetjes. De uren tijd die ze bezig is voor ALS zij natuurlijk niet in geld uit te drukken, maar de opbrengst van zo'n marktje spreekt boekdelen. Dank je wel!

 

Kunstmarkt in Ter Reede
Onze 'huiskunstenaar' (want zo mag je hem zachtjesaan wel noemen) Cor Pols had het druk op zaterdag 30 augustus. Tussen alle andere kunstenaars stond hij met zijn schilderijen in het Atrium. Niet alleen bewonderaars maar ook kopers kwamen aan zijn kraam. In het totaal heeft hij voor € 106,40 verkocht en donaties gekregen. Zo heeft Cor laten zien dat je met beoefenen van je hobby een goed doel kunt ondersteunen.
Cor, hartelijk bedankt voor je niet aflatende enthousiasme voor het werk voor ALS.

Zeezwemrace in Vlissingen, 27 augustus 2014
Traditiegetrouw is de laatste zeezwemwedstrijd van Zwemmen langs Walcheren een bijzondere. (Voor meer info over de zwemactiviteiten van Zwemmen langs Walcheren, klik hier.) Deze wedstrijd bestaat namelijk uit drie verschillende afstanden: één zeemijl, 1 km of 500 m. Niet alleen door de lengte is er verschil in zwaarte van de wedstrijd. Bij de zeemijl moet namelijk ongeveer een derde tegen de stroom in gezwommen worden. De weergoden kunnen nog eens een extra verzwaring van de wedstrijd geven door een stevige bries.
Het publiek op de boulevard, in veel gevallen supporters van de zwemmers, vond de oranje en gele zwemcaps, voortploeterend in de golven, blijkbaar een goede gave waard. We zijn blij verrast door de opbrengst van de collectebus: € 79,40.

 

AVO wandeltocht Oostkapelle
Het was een frisse zaterdag, die 23e augustus. Lage temperaturen en behoorlijk wat wind. Toch waren er heel wat mensen (130) die met plezier de neus in de wind staken en deelnamen aan de Molentocht in Oostkapelle. De organisatie had heel wat sponsors (Regio bank Oostkapelle, Emté Oostkapelle, Bakkerij Vader, Repro Walcheren, de Boekenmolen en eetcafé de Babbelaar) bijeen gekregen, zodat de alle inschrijfgelden à € 3 ten gunste konden komen aan de Stichting ALS.
Naast de wandeltocht kon men ook terecht bij de verkooptafel en de collectebus. De 130 deelnemers van de tocht hebben met elkaar € 540,10 bijeen gebracht. Dat is echt heel veel! Hartelijk dank voor de organisatie, sponsors, vrijwilligers en deelnemers.

 

De Scheldebeker
Op 20 juli werd een wens van veel open water zwemmers werkelijkheid: de Westerschelde oversteken. Er is door de vele instanties geruime tijd gewerkt om dit spektakel mogelijk te maken; zwemverenigingen, diverse veiligheidsinstanties, sponsoren, overheidsinstanties, vrijwilligers enzovoorts. Op de Vlissingse Boulevard was veel publiek om het schouwspel van nabij mee te maken.
De jarige Zoë Braal vond het meedoen aan "de oversteek" blijkbaar voldoende, want ze doneerde haar verjaardagsgeld Stichting ALS. Een heel mooi gebaar. Dit bedrag maakte samen met de verkoop in de kraam op de boulevard € 155.
Klik hier voor een uitgebreid fotoverslag van de dag, of hier voor de aankomst in Breskens.

 

Wereld ALS dag - Zeehondensafari
Al meerdere jaren heeft ALSZeeland op of rondom de wereld ALS dag een activiteit georganiseerd om aandacht te vragen voor ALS en juist rondom die periode geld in te zamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. Helaas was dat dit jaar niet mogelijk en moesten we uitwijken naar een latere datum. Dit keer eens niets actiefs, maar gewoon genieten van natuurpark Oosterschelde. De wens om zeehondjes te zien werd al gauw ingewilligd want we (ongeveer 80 opvarenden waarvan een tiental rolstoelers) waren nog maar net uitgevaren met het schip van Frisia rondvaarten en daar waren de eerste al te zien.
Door het aangename weer was het goed toeven op het bovendek en was het uitzicht grandioos. We voeren vlak langs de zandbanken en de zeehonden lieten zich goed zien; een groep van wel 30 lag heerlijk te luieren. Na een onderdoorgang onder de Zeelandbrug keerden we weer terug naar de haven in Sint Annaland. Het was een prachtige dag, waar iedereen erg van heeft genoten!
Na betaling van de kosten bleef nog ruim € 250 van het inschrijfgeld over; dit bedrag komt ten goede aan St. ALS.

foto: Jan de Jonge

Zomerfeest O.B.S. De  Zuidvliet, Kortgene
Vrijdag 20 juni was er het jaarlijkse familiefeest met spelletjes en een gezamenlijke barbeque. Het was de bedoeling er een gezellige dag met een serieus tintje van te maken. Daarom was er een goed doel aan gekoppeld: ALS.
Er waren allerlei rollende activiteiten voor de kinderen. Bedoeling was dat de kinderen zich lieten sponsoren voor een aantal rondjes op de step, rolschaatsen, fiets, driewieler... het maakte niet uit, áls het maar rolde.
Het bedrag dat "gerold" is, werd middels een cheque van maar liefst € 3.187,20 overhandigd aan ALSZeeland.
Hartelijk dank aan de docenten voor het organiseren van een leuk feest en de kinderen ontzettend bedankt voor hun speurtocht naar sponsorgeld.

 

Zomermarkt Ter Reede, 25 juni 2014
De zomermarkt is altijd een gezellige boel, niet alleen bewoners maar ook veel mensen uit de wijk en daarbuiten komen een kijkje nemen bij de vele kraampjes en natuurlijk het ringrijden. Voor ons was het spannend omdat wij voor het eerst gebruik konden maken van de nootjes van onze nieuwe notensponsor Martin Vader. Gelukkig was het net zo druk aan de kraam als anders! Ook konden we heel wat potten jam en flessen wijn aan de man brengen. Ook nu weer alle opbrengst voor ALS. Bij telling bleek dat we een dagopbrengst hadden van € 150. Op die manier krijgt de teller van de donatie meter niet de gelegenheid vast te roesten.

 

Fietsgroep maakt Castricum "onveilig"
Tijdens de zoektocht naar overnachtingsplaatsen voor een ALS on Tour (27 september t/m 4 oktober; 850 km door Nederland) is de voorbereidingsgroep in contact gekomen met de eigenaar van Duinboerderij Zeeveld, de heer van Kleef. Hij was erg enthousiast over het initiatief van onze sponsorfietstocht voor ALS. Daarom gaf hij de groep de uitdaging uit de buurt van Castricum € 1000 sponsorgeld voor ALS te genereren. Als dit zou lukken, dan mocht de hele groep kosteloos, bij wijze van sponsoring in natura, overnachten! Natuurlijk was dit niet tegen dovemansoren gezegd. Daarom trokken enkele groepsleden in de week na Pinksteren naar Castricum om dit sponsorgeld bijeen te krijgen. Het Clusiuscollege was bereid om 50 krasboekjes af te nemen voor de tweedeklassers. Als een boekje vol (eigenlijk: leeg) gekrast is dan is de opbrengst € 50. Bij afname van 50 boekjes is dat dus € 2.500!
Maar omdat er nooit voldoende geld voor het onderzoek voor ALS kan zijn, heeft de groep geprobeerd nog meer geld bijeen te krijgen. Het bleek geen vruchteloze poging, want van alle kanten was er enthousiasme voor het initiatief en gaf men medewerking. Een aantal winkeliers in de Hoofdstraat gaf een spontane gift, in een café mocht een collectedoosje staan, bij supermarkt Deen kon een ton voor statiegeldbonnetjes geplaatst worden en bij AH kregen we de mogelijkheid om Zee(uws)banket te verkopen. Het was een wens om 100 doosjes te verkopen, maar of dat zo reëel was ...? Al snel kregen we spontane en tomeloze hulp van enthousiaste vrouw, Tonny van Vooren. Door haar inzet, tomeloos enthousiasme en blijkbaar oneindige energie waren in één dag alle 100 doosjes zeebanket verkocht, dus € 350 netto.
De eigenaar van Duinboerderij Zeeveld was positief verrast dat onze werkzaamheden zoveel vrucht hadden afgeworpen en zei er naar uit te zien onze gehele groep te ontvangen.


Vrijdagmarkt in Ter Reede
Het is elke keer weer spannend hoe zo'n markt verlopen zal; de ene keer is het heel rustig de andere keer juist heel druk. Waar het aan ligt? De markt op 6 juni was extra spannend, omdat we de klanten moesten vertellen dat we voorlopig voor de laatste keer noten van de Notenexpres zouden hebben. Vaste klanten vonden het jammer, men had al geruime tijd genoten van de prima kwaliteit. Maar ook konden we de klanten beloven een andere oplossing te zoeken. Net als andere keren vond de andere koopwaar zoals de eigengemaakte kaarten en allerlei verschillende cadeauverpakkingen met een Zeeuws tintje vond gretig aftrek. Aan het einde van de markt hadden we € 109,60 in kas. Een fantastisch resultaat!

 

 

Tour du ALS
Op 30 mei 2014 werd voor de 3e keer de Tour du ALS (beklimming van de Mont Ventoux) gereden. Vanuit Zeeland was een team geformeerd bestaande uit zes fietsers (Amy, Cees, Jos, David, Hans en Jarien) en een verzorgster (Karin). De doelen waren voor ieder verschillend; Jos zou de berg 3 keer beklimmen, David 2 keer, Amy en Cees 1x en Hans en Jarien op een speciaal voor dit doel beschikbaar gestelde tandem.
De dag begon al vroeg, met name voor Jos; hij moest nog in het donker vertrekken. Anderhalf uur later was David aan de beurt. Beiden reden onder een inmiddels strak blauwe hemel met aangename temperatuur. De top werd dan ook (natuurlijk) gehaald.
Rond de middag was het massastart; alle mensen die één keer de berg zouden bedwingen samen met diegenen die al een of twee keer boven geweest waren. Ook nu was het nog bijzonder aangenaam fietsweer. Maar ... vlak onder Plateau Reynard vielen de eerste spetters. Algauw werden spetters druppels en vervolgens regenden de wolken leeg. De de eerste bliksemflitsen waren al te zien. Dat zag er niet goed uit. En inderdaad, de organisatie besloot uit veiligheidsoverwegingen verdere beklimming én afdaling af te gelasten. Voor velen een desillusie, omdat hun uitdaging eindigde op het Plateau. Maar bij een dergelijk evenement gaat veiligheid voor alles! Het werd een flinke logistieke klus om alle fietsers en fietsen beneden te krijgen.
Het Zeeuwse team was blij met de enorme financiële ondersteuning. Team Jarien heeft in totaal met 148 donaties, afkomstig van personen, bedrijven en sponsoractiviteiten, € 10.385 bij elkaar gekregen. Een ongelofelijk mooi bedrag. Wij bedanken dan ook iedereen die hier aan meegeholpen heeft heel hartelijk!
Het eindbedrag van Tour du ALS is op de 23 augustus bekendgemaakt: € 1.345.000. Hiervan gaat het overgrote deel naar wetenschappelijk onderzoek, het restant wordt o.a. gebruikt voor verbetering van zorg aan ALS patiënten, verbetering van kwaliteit van leven, bekostiging van de jaarlijkse patiëntendag ...
Op Tour du ALS zijn meerdere verslagen in woord en beeld te vinden.

 

Oefentocht ALS on Tour en heropening zaal TTV Westerzicht
Om weer een beetje aan elkaar te wennen, maakte de groep lange afstand fietsers (die in de week van 27-9 t/m 4-10 een ronde door Nederland maken onder de naam ALS on Tour) op 17 mei 2014 een "oefentochtje" over Walcheren. Omdat de "tank" van de fietsers af en toe bijgevuld moet worden, streken we neer op een paar terrasjes. Omdat we allemaal in het ALS-tenue van de vorige editie reden, was het duidelijk dat ons doel was. Het lag dan ook voor de hand om op de terrassen mensen te vragen ons te steunen bij dit initiatief. Een collectebus was niet bij de hand, maar een lege bidon kon hiervoor goed dienst doen. € 28,85 was het resultaat. Hoewel natuurlijk geen enorm bedrag, toch zijn we elke keer weer blij met elke donatie.
De finish was bij tafeltennisvereniging Westerzicht die dezelfde dag de feestelijke opening van de verbouwde zaal vierde. Het bestuur van de vereniging had besloten om bij deze heuglijke feit ook ALSZeeland een belangrijke plaats te geven. De groep fietsers werd dan ook met applaus binnengehaald op het plein voor de zaal. Vlak daarna was de openingsceremonie door burgemeester Demmers en werd iedereen uitgenodigd de zaal te bezichtigen. In de toespraak van voorzitter Ger van Leeuwen (na te lezen in clubblad "het Schuivertje" en met enkele foto's) kwam duidelijk naar voren dat tafeltennis een sport is voor iedereen en dat de vereniging daarom openstaat jong of oud, gezond of iets minder valide. Vandaar dat er gekozen was om ALSZeeland te laten meedelen feestelijkheden; de ene helft van het cadeaugeld voor trainingsbenodigdheden voor de jeugd, de andere helft voor ALS. In de zaal had ALSZeeland ook een loterij mogen organiseren. De lootjes "vlogen" weg... de opbrengst van deze loterij (samen met de collectebus) was € 195,10. Fantastisch! We wensen TTV Westerzicht heel veel speelplezier in de mooie nieuwe zaal.


Markt Ter Reede
Dat een 3 uur durende markt € 105,20 op kan brengen hadden wij niet gedacht toen wij op 2 mei in Ter Reede stonden. Noten, zelfgemaakte kaarten, zelfgemaakte jam, armbandjes, wijn enzovoorts; het trok veel aandacht. Het was weer gezellig!


Nationale Sportweek
De ZWB had besloten in de Nationale Sportweek het deelnamebedrag aan de senioren wandeltocht van 23 april tot doneren voor ALS. Het was prachtig wandelweer en de routes over 3 of 5 km zijn zeer in de smaak gevallen. Naast het entreegeld mochten we ook nog spontane donaties ontvangen, met als resultaat € 77. Ontzettend bedankt! Ook nog een bedankje voor de heerlijke appels. 
De 24e april was er een senioren fietstocht. Ook daarvan was de opbrengst (ons niet bekend hoeveel) voor ALS.


Paaseitjesactie
De paaseitjesactie is een enorm succes geweest. Er zijn in totaal 325 doosjes verkocht! Veel mensen hebben zich ingezet om dit mogelijk te maken. De opbrengst is door jullie inzet geweldig: € 650. We willen jullie daarom heel hartelijk bedanken!


Nogmaals veiling de Jager
Voor de tweede keer was ALSZeeland uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de veiling van Venduhuis de Jager. Net als vorige keer waren er mooie en zelfs heel bijzondere kavels en werd er flink geboden. Het is zeker aan te raden daar eens te gaan kijken. Ook deze keer weer (15 april) konden we paaseitjes verkopen en was de baropbrengst, totaal € 263, voor ALSZeeland. Zo gaat het hard! Bedankt Arno!


Stamppotparty op Hof Olmenstein
Hoewel Hof Olmenstein in Kloetinge altijd een bijzonder plekje is, is het op een zonnige namiddag helemaal goed toeven. Vooral als er dan ook nog twee koks bijzondere stamppotten klaargemaakt hebben. 
Ongeveer 50 mensen waren afgekomen op deze culinaire attractie. Het werd een gezellige en smakelijke middag. Met zongebruinde gezichten, een goed gevoel en een gevulde maag mochten wij rond 19:30 uur Arianne en Jan Willem de Voogd met de afwas achterlaten.
De party had een dubbele nasmaak: de opbrengst van € 480 en een erg leuke herinnering. Bedankt Arianne en Jan Willem!


Kraampje bij Agrimarkt Goes
Het is mooi dat we op verschillende plaatsen in Zeeland de gelegenheid krijgen om een verkoopstand neer te zetten. Op 16 april waren we welkom bij Agrimarkt in Goes. Vele klanten kwamen even een kijkje bij ons nemen; dat resulteerde in goede (informatieve) gesprekken, de potentiële deelnemers voor de wandeltocht in februari en € 96. Een zinvolle middag dus!


Rabo Club Kas Actie
Op de oproep om te stemmen voor ALS van A tot Z hebben velen gehoor gegeven. We kregen een bedrag van € 305,87 op de rekening bijgeschreven.
We bedanken iedereen van harte!


Nog een keer Intratuin
Zaterdag 12 april mocht ALSZeeland weer in het voorportaal van Intratuin in Koudekerke staan. Natuurlijk waren er ook dit keer weer paaseitjes en wijn te koop, maar nieuw in het assortiment was een enorme verscheidenheid aan huisgemaakte jam; met dank aan de fruithandelaar die de week ervoor al het fruit voor dit doel had gedoneerd.
Naast een mooie opbrengst van verkoop, hadden meerdere mensen ook een spontane donatie in de collectebus gedaan. Dat bracht het totaal op € 186,50.


Diverse markten
Op vrijdag 4 april en zaterdag 5 april heeft ALSZeeland op 3 markten mogen staan. Vrijdagochtend op de maandmarkt in Ter Reede, vrijdagmiddag op de Vlissingse markt en zaterdag bij Intratuin in Koudekerke. Alledrie de markten mogen zeker geslaagd genoemd worden. De totale omzet in Ter Reede was € 77; op de Vlissingse markt zijn 12 doosjes paaseitjes van eigenaar gewisseld en in Intratuin telden we € 164,45 in de geldkist. We zijn blij dat het "gevecht" tegen ALS elke keer weer een opvallende plaats kan krijgen.
Vermeldenswaard is de fruithandelaar die in het voorportaal bij Intratuin staat. ALSZeeland ontving gratis vele kilo's fruit waar momenteel jam van gemaakt wordt. Binnenkort zal de jam te koop worden aangeboden. De winst is natuurlijk voor ALS. Hartelijk bedankt voor dit gulle gebaar!


Wijziging datum Trap
Al sinds 2009 wordt het fietsevenement "Trap ALS de wereld uit" op een zaterdag rondom 21 juni (wereld ALS dag) gehouden. We hebben gemerkt dat er op de datum van dit evenement altijd ontzettend veel andere publiekstrekkers zijn. We hebben het evenement daarom verplaatst naar een wat rustiger perioden. De keuze is gevallen op 27 september. "Trap" zal dit jaar samenvallen met de start van "ALS on Tour". We hopen die dag veel publiek en deelnemers te trekken.
Toch horen wij ook stemmen die het jammer vinden dat er rondom wereld ALS dag geen aandacht meer is voor ALS. Momenteel zijn wij bezig om toch iets te organiseren. We houden u op de hoogte via deze site, Facebook en (als u in ons adresbestand staat) een persoonlijke mail.


Scratch-Messiah
Op zaterdag 15 maart 2014 was de Sint Jacobskerk in Vlissingen voor de vijftiende keer het toneel van de zogeheten Scratch-Messiah. Kenmerk van ‘scratch’ is dat een groep mensen in één dag een muziekstuk repeteert en ‘s avonds een concert geeft. Natuurlijk hebben zangers en instrumentalisten thuis hun muziekpartij ingestudeerd.
Deze lustrumviering was, zoals elk jaar weer, een muzikaal feest zowel voor de deelnemers die de hele dag intensief repeteerden, als ook voor de bezoekers die ’s avonds bij het concert aanwezig waren! Als u meer wilt lezen over dit muzikale feest, klik dan hier.
Net zoals de afgelopen jaren kreeg de collectebus van Stichting ALS Nederland ook een plaatsje. Dit jaar was er ook de mogelijkheid om een doosje chocolade eitjes te kopen voor het goede doel.
Tussen het muziek maken door hebben heel wat mensen hun weg naar ons gevonden: in de collectebus telden we 's avonds € 62,50 en waren er 16 doosjes verkocht...zo'n opbrengst is ook muziek in onze oren.


Veilingen
Dat ALSZeeland ooit bij een veiling zou komen was niet helemaal te voorspellen. Toch was dat op 4 en 5 maart 2014 het geval. Het VenduHuis de Jagerin Goes bood de gelegenheid ALS-chocolade-eitjes en ALS-wijn te verkopen tijdens de twee veilingdagen die georganiseerd waren in samenwerking met het Middelburgs Veilinghuis.
Het zijn twee gezellige avonden geworden, waarop de veilingbezoekers zich de eitjes en de wijn heerlijk lieten smaken. Ook namen heel wat mensen een voorraadje mee voor het thuisfront.
Zowel de veiling is een succes geworden als de verkoop. Het opgehaalde bedrag, ongeveer € 350 zal gebruikt worden als sponsorgeld voor de deelnemers van Team Jarien van de Tour du ALS van 30 mei aanstaande.
Ook bij de volgende veiling op 15 april zijn we weer welkom om onze fairtrade eitjes in een super Zeeuws cadeaudoosje en de rode en witte wijn aan de man te brengen. Onze hartelijke dank geldt beide organisatoren van de veiling voor dit bijzondere "podium"!!


ALS Stap voor Stap de wereld uit 2014
Hoewel het om 6:00 uur uitermate druilerig was, had het KNMI op zaterdag 1 februari 2014 een belofte: om 10:00 uur wordt het vanuit het zuidwesten droog. En jawel, het was waar! Héél prettig voor de 200 deelnemers aan de 4e "ALS Stap voor  Stap de wereld uit", want wandelen is absoluut leuker met een béétje weer.
De inschrijving van de deelnemers verliep ook nu weer bijzonder soepel dankzij de, inmiddels, ruime ervaring van ZWB-ers en vrijwilligers van ALSZeeland, die hun vrije zaterdag graag aan dit evenement geven. Natuurlijk speelt ook de fantastische ontvangstruimte van Revant een grote rol in het soepel doorstromen van zo'n hoeveelheid mensen. ALSZeeland prijst zich gelukkig met deze sponsor en zulke vrijwilligers. Hier mogen vooral Paul en Janet wel eens genoemd worden: dank je wel voor jullie goede en hartelijke zorg voor de inwendige mens. Natuurlijk zijn er ook de deelnemers, tenslotte maken zij het evenement! Tot ons plezier zien we jaarlijks veel dezelfde gezichten, maar we zijn zeker ook blij met de vele nieuwe gezichten. We blijven namelijk hopen op groei, want hoe meer deelnemers, hoe steviger en krachtiger het gebaar tegen ALS. En daar doen we het voor!
Omdat veel deelnemers een speciale reden hebben deze tocht mee te lopen, was dit jaar een hoekje ingericht om een herinneringslichtje te kunnen ontsteken en even stil te staan bij diegene die juist vandaag zo gemist wordt. De aanblik van de vele lichtjes was om stil van te worden...
Het startsein van de tocht werd om 10:00 gegeven door wethouder Jo-Annes de Bat, die deelnemers en vrijwilligers opriep om vooral door te gaan in de strijd tegen ALS. Jo-Annes was duidelijk onder de indruk van de "power" die hij bij deelnemers en vrijwilligers voelde.
De vier routes waren zowel gepijld als beschreven, zodat het pad zonder veel moeite te volgen was. Compliment voor de routemakers! Maar het hoogtepunt van de route bleek toch wel de overheerlijke appeltaart bij een van de rustplaatsen....
Bij terugkomst lieten de deelnemers zich de lunch goed smaken. Dank aan sponsors Lindenhof, bakkerij Den Soeten Inval, AH en groentehandel de Winter.
De gehele dag door was er activiteit in de hal, want de loterij had, net als voorgaande jaren, enorme aantrekkingskracht. De lootjes "vlogen" eruit! Niet zo verwonderlijk; er waren weer heel veel mooie, leuke en lekkere dingen ter beschikking gesteld door diverse Goese bedrijven. Ook werden er Zeeuwse snuisterijen, wenskaarten en andere artikelen voor het goede doel verkocht.
Dat het organiseren van deze dag niet voor niks is geweest, bleek uit de hartelijke bedankjes en de opbrengst: totaal € 2.268,30. Fantastisch dat zo'n bedrag in deze tijd haalbaar is. Hartelijk dank aan iedereen die hier aan heeft meegeholpen.

Voor een beeldverslag van deze geslaagde dag, klik hier.

Hebt u niet mee kunnen doen, maar u wilt de route toch een keer lopen, klik dan voor de routebeschrijving van 5 km, 10 km, 15 km of 20 km.

En volgend jaar? Volgend jaar is er weer een "Stap" en wel een heel bijzondere: het eerste lustrum. We zijn van plan er iets bijzonders van te maken! U komt dan toch ook?

Nieuwjaarsduik 2014
Het geduld van de deelnemers aan de nieuwjaarsduik werd wel op de proef gesteld, want voordat het startschot gegeven werd, kwam de langverwachte mededeling: de "Scheldebeker 2014" gaat door! Twee zwemmers van Stichting Zwemmen langs Walcheren hadden tijdens hun winterzwemtocht flessenpost opgedoken. De fles werd overhandigd aan de aanwezige Vlissingse wethouder Marin de Zwarte, die het document voorlas. Voor veel zwemmers zal een dergelijke tocht een wensdroom zijn. De overtocht zal zijn op 20 juli 2014.Het volgende officiële moment was het overhandigen van de cheque van € 1.750, het bijeen gezwommen geld van 2013, aan ALSZeeland. Wat een bedrag weer! Zwemmers en organisatie ontzettend bedankt voor jullie inspanningen in en buiten het water!
Na al deze belangrijke zaken kwam dan toch het startschot voor de ongeveer 750 nieuwjaarsduikers en onder luide aanmoediging vanaf de boulevard stortte men zich in het Westerscheldewater. Ondertussen werd er op de boulevard gecollecteerd voor ALS. Door het gul gevende publiek werd € 159,05 bijeen gebracht. Super!
Na de frisse duik kon men weer een beetje opwarmen bij een kop erwtensoep of warme chocola. Foto's kunnen bekeken worden op de facebookpagina van Zwemmen Langs Walcheren
Gezien de enorme opkomst kan zeker gesproken worden van een succesvol evenement. Volgend jaar weer! Bent u dan een van de vele stoere duikers? Of komt u gezellig kijken?

 

 
 

 

 


 Kerstmarkt Ter Reede
Zoals elk jaar is er halverwege december een reuze gezellige tweedaagse kerstmarkt in Ter Reede in Vlissingen. Het hele Atrium en de hal staat vol met talloze kraampjes en tafels. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is daar te zien, te proeven, te ruiken of te kopen!
De kerstmarkt van 2013 was op 17 en 18 december en ook ALSZeeland was uitgenodigd. Natuurlijk zeggen we dan geen "nee"...  We zijn ontzettend blij dat elke keer weer welkom zijn om onze strijd tegen ALS zichtbaar te blijven maken! Bij dergelijke markten gaat het niet alleen om verkoop van spullen en geld inzamelen, maar het persoonlijke gesprek en het geven van informatie zijn net zo belangrijk. Elke keer bereiken we weer mensen die die informatie nodig hebben. Goed dat we er dan mogen zijn!
Toch is het ook elke keer weer heel spannend wat de opbrengst zal zijn. Dit keer onwaarschijnlijk veel: € 172,50. Echt een kerstcadeau!


Dickensmarkt Veere
Je waande je een paar eeuwen terug in de tijd op 14 en 15 december 2013. De Markt van het toch al pittoreske stadje Veere was geheel in kerstsfeer uit de tijd van Dickens en oefende daarmee enorme aantrekkingskracht uit. Druk, druk, druk! Overal kraampjes met de mooiste kerstdecoraties, de mooiste kerstcadeau's en de allerlekkerste winterlekkernijen. En dat alles aangeboden door dames en heren in kleding uit lang vervlogen tijden.
Vocaal Ensemble Elancore was gevraagd om op een van de dagen van de kerstmarkt de sfeer nog extra te verhogen door het zingen van echte Engelse Christmascarols. Natuurlijk waren ook de leden van Elancore in passende kleding. Het publiek genoot van de hele entourage. Elancore had een mooie donatiemand neergezet en heeft van het publiek € 95 voor ALS gekregen. 
Elancore, dank je wel voor deze bijzonder sympathieke geste!


Resultaat chocoladeletter actie
De actie met chocoladeletters kan met een gerust hart een daverend succes genoemd worden. De letters bleken bijzonder lekker en...in het totaal heeft deze fairtrade actie € 696,- opgebracht. Dit bedrag is overgemaakt op de Tour-du-ALS donatiepagina van Team Jarien.


Markt van Hoop
Op 30 november was er, net als vorig jaar, ook dit jaar weer deze bijzondere cadeaumarkt in de Grote Kerk in Goes; een grote ruimte gevuld met ruim 50 kraampjes met daarbij een grote hoeveelheid vrijwilligers, allen zeer begaan met het doel waar zij betrokken bij zijn. Een dergelijke markt loopt over van inspiratie. Wat een fantastisch initiatief!
De markt werd geopend door burgemeester René Verhulst daarbij geassisteerd door kinderburgemeester Marleen Zuidweg. De gezelligheid werd regelmatig geaccentueerd door muziek van Theo van tijdingen en het Leger des Heils, en de geur van warme erwtensoep werkte daar nog eens aan mee. Over aanloop veel niet te klagen, veel winkelende mensen wisten de markt te vinden. 
Ook ALSZeeland had een plaatsje op deze markt gekregen. We zijn daar heel blij mee, want al het werk van ALSZeeland staat in het teken van hoop, hoop op een doorbraak in het onderzoek, hoop op de mogelijkheid ALS te genezen en hoop om ALS te kunnen voorkomen! 
De verkoop eigengemaakte artikelen, chocoladeletters en wijn leverde € 157 op, een mooi bedrag wat we graag bij de donatiemeter optellen. 


Lezing over ALS
De Koudekerkse afdeling van de vrouwenorganisatie "Vrouwen van Nu" had als thema voor de bijeenkomst van 18 november 2013 voor "ALS" gekozen. Het was duidelijk dat het thema aansprak, want de opkomst was groot en de lezing werd met bijzonder veel aandacht gevolgd. Het werd een mooie avond, waarin veel aspecten van ziek-zijn en hulp bieden aan de orde kwamen.
Na de lezing was er de mogelijkheid om het goede doel financieel te ondersteunen. Dat werd met enthousiasme gedaan! De verkoop van de chocoladeletters verliep razend snel, de andere artikelen vonden gretig aftrek, de collectebus was zeker niet vergeten en ook werd als dank voor de lezing een cadeaubon aangeboden. Totaal heeft deze afdeling ALS met € 116 gesteund!
Dames van de Koudekerkse afdeling, een hartelijke dank voor de uitnodiging en ontvangst van ALSZeeland is wel het minste....


Ambtsjubileum
Van de heer van de Berge mocht ALS Nederland een donatie van € 1.100 ontvangen. Voor het ambtsjubileum hebben hij en zijn collega de cadeaugelden beschikbaar gesteld aan ALS. 
Hartelijke gefeliciteerd met jullie jubileum en hartelijk dank voor dit mooie gebaar!!!


Verkoop bij Intratuin voor Tour du ALS
Vrijdag 15 november en zaterdag 16 november heeft ALSZeeland de gelegenheid gekregen om in de hal van Intratuin in Koudekerke aandacht te vragen voor de Tour du ALS op 30 mei 2014. Het is voor de derde keer dat dit evenement gehouden wordt. Doel van het evenement: de top van de Mont Ventoux (bijnaam "de kale berg") bereiken, per fiets, hardlopend of wandelend. Geen sinecure, want deze uitdaging is "gewoon" 25 km continu klimmen. De grote wens van de organisatie van deze Tour is om 1500 deelnemers bij elkaar te krijgen; voor elke Nederlandse ALS-patiënt één deelnemer. Natuurlijk speelt sponsorgeld hier ook een grote rol. Van elke deelnemer wordt € 1500 sponsorgeld gevraagd.
Vanuit Zeeland zullen er in ieder geval vijf deelnemers zijn: Amy en Cees de Blaaij, en Hans, David en Jarien Sinke. Samen vormen zij Team Jarien. Waarom deze naam? Amy, Cees en David gaan al fietsend de uitdaging aan Hans en Jarien op een racetandem naar de top te helpen.
Een stukje van het benodigde sponsorgeld is door de verkoop bij Intratuin binnengekomen: € 127,40. Er zullen nog meerdere acties en actietjes worden georganiseerd in de speurtocht naar voldoende sponsorgeld. (Als u een mooi, goed of leuk idee hebt.....)

 

Week van de chronisch zieken
Al enkele jaren achtereen wordt ALSZeeland door ADRZ uitgenodigd om op de informatiemarkt rondom het thema chronisch zieken een infostand te bemannen. Omdat met name de locatie Goes het drukst bezocht wordt, was gekozen voor 2 dagen Goes (13 en 14 november) en één dagdeel (11 nov.) Vlissingen. 
Het is duidelijk dat de aandoening ALS inmiddels heel wat meer naamsbekendheid heeft gekregen in vergelijking met enkele jaren geleden. Toch is het nog zeker niet mogelijk om achterover te leunen. Er moet nog veel gebeuren, zowel in kennisvermeerdering als in behandelingsmogelijkheden. We zijn blij dat het ADRZ onze organisatie de gelegenheid geeft zich te presenteren.


Weekmarkt Vlissingen
Onze vaste sponsor Notenexpres heeft een gratis standplaats voor ons geregeld voor 8 november. Eén van onze contacten had gezorgd voor heel mooie, en erg lekkere, Fair Trade chocoladeletters. Ze gingen als "zoete broodjes". 
In het totaal (bij alle activiteiten, markten en particuliere verkoop) zijn er ruim 460 chocoladeletters verkocht! Dat gaf de enorme financiële boost van € 696.


Netwerkbeurs Contacta
Dat Stichting Zeeland Sport & Leisure (samenwerkend met Stichting Zwemmen langs Walcheren) ALSZeeland een goed hart toedraagt was al bekend, en toen kwam het aanbod om op 7 november 2013 samen met hen op de Contacta te staan. Wat een mooie gelegenheid om mensen aan te spreken over ALS en te zoeken naar bedrijven en organisaties die ons kunnen steunen door samenwerking of sponsoring. Er zijn mooie contacten gelegd. 
Ook de collectebus had een plaatsje. Na afloop van de beurs kon € 278 worden bijgeschreven.